Abdijkoor Thorn

Onze dirigent

Wim Truyen

Wim Truyen (1958) begon zijn muzikale loopbaan op zesjarige leeftijd als jongenssopraan in het kerkkoor van de St. Joseph – parochie te Weert-Zuid. De eerste muzikale beginselen zijn hem bijgebracht door zijn vader die o.a. schuiftrombone speelde. 

Hij vervolgde zijn studie aan het Brabants Conservatorium Tilburg (Theorie der Muziek, Schoolmuziek B) met een specialisatie in de vakken Gregoriaans, compositie en contrapunt. Aan het Utrechts Conservatorium (Nederlandse Beiaardschool) studeerde hij beiaard en aan het Conservatorium Maastricht studeerde hij Orthopedagogische muziekbeoefening. 

Daarnaast behaalde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen het doctoraalexamen Kunstgeschiedenis en Archeologie. Voor zijn studie “Het laatmiddeleeuws motet in de geest der Gotiek” ontving hij de Nationale Martin J. Lürsenprijs voor muziektheorie.

In juni 1989 werd hij aangesteld als dirigent van het Abdijkoor Thorn. De Abdijkerk heeft een bijzonder mooie akoestiek en behoort tot een van de meest bekende en mooie kerkgebouwen in Nederland. Het repertoire van het Abdijkoor bestaat uit:

  • gregoriaanse gezangen, waarin de liturgie ondersteund wordt met de wisselende- en vaste gezangen van de desbetreffende zondag
  • meerstemmige motetten en missen uit een brede muzikale periode vanaf de Renaissance tot heden
  • eenstemmige Nederlandstalige liederen, waarbij ook aandacht is voor de volkszang
  • meerstemmige liederen in Duits, Engels en Frans

Volgens een eeuwenlange traditie neemt het Abdijkoor deel aan de beide processies door Thorn: de Sacraments- en de Brandprocessie.

Bij het Abdijkoor streven wij naar een mooie uitvoering, maar ook het plezier in zingen is van groot belang.