Abdijkoor Thorn

Geschiedenis van het Abdijkoor

Reeds vanaf het begin van de 20e eeuw bestond er een kerkkoor, dat de eucharistievieringen in de Abdijkerk opluisterde. De dirigenten waren afkomstig uit de kosterfamilie Tonnaer, woonachtig aan de Hoogstraat in Thorn. Voor de tweede wereldoorlog had Christiaan Tonnaer de muzikale leiding in handen, tijdens de oorlog nam zijn zoon Lambert die taak over. Het koor bestond toen uit maximaal vijftien mannen. Zij waren bijna allemaal ook lid van Harmonie St. Michaël. De gregoriaanse liederen stonden weliswaar op het repertoire, maar vormden geenszins de hoofdmoot. Veel werd er geput uit het repertoire van de Baexemse componist Hubert Cuypers, waarvan de meerstemmige Missa in Honorem Sanctissimae Trinitatis en de Alphonsescantate werden gezongen.

Na de tweede wereldoorlog onderging het repertoire van het koor enige uitbreiding. Bekend is, dat toen naast Nederlandstalige liederen onder andere het Te Deum van Mozart en ook liederen uit de Messiah van Händel werden uitgevoerd. Ook vonden er met Kerstmis kerstconcerten plaats in de Abdijkerk, die veel publiek aantrokken. Bij deze speciale gelegenheden werd Leon van Acht als dirigent “ingehuurd”, zodat de reguliere dirigent Lambert Tonnaer in de gelegenheid werd gesteld het orgel te bespelen.

Een grote verandering trad op in 1967, toen het Abdijkoor werd opgericht.

Voor het eerst traden ook dames toe. Er werd een huishoudelijk reglement opgesteld en een bestuur geïnstalleerd. Het ledental groeide al gauw van twintig naar een zestigtal zangers en zangeressen. Dirigent werd toen Jacques Timmermans, die kort daarvoor een lerarenfunctie had geaccepteerd aan de Sant-Ansfriedmavo in Thorn. Hij besteedde grote aandacht aan het gregoriaanse repertoire en bracht de vertolking hiervan door de koorleden op een hoog niveau. Ook buiten de kerk manifesteerde het koor zich: er werden in de jaren tachtig op Hemelvaartsdag Kunst- en Hobbymarkten georganiseerd in het oude centrum van Thorn, die een groot succes oogsten. Met de opbrengsten werd de financiering van het in 1982 geïnstalleerde koororgel mede verzorgd.

In 1989 werd Jacques Timmermans als dirigent opgevolgd door Weertenaar Wim Truyen, die nog steeds de koorstok hanteert. Het ledental nam geleidelijk af, maar het koor toonde veerkracht en bleef actief. Een hoogtepunt vormde de opluistering van de Nachtmis op Kerstavond 1998, die rechtstreeks door de KRO op tv werd uitgezonden.

Introitus “Dominus Dixit” met korte introductie Thorn
Alleluia
Communio “In Splendoribus”
Appararuit (meerstemmig)

Tot op heden worden op geregelde zondagen de gregoriaanse gezangen van die dag in de Abdijkerk vertolkt; de heren zingen de vaste gezangen, de dames vullen deze dan aan. Daarnaast staan Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse geestelijke liederen op het repertoire. Het koor zingt met een grote inzet en groot enthousiasme. Het wordt als een voorrecht ervaren om in een magnifieke akoestiek te mogen zingen, waar in het verleden kanunnikessen (stiftdames) en kanunniken (priesters) van de abdij van Thorn actief waren!