Abdijkoor Thorn

Abdijkoor Thorn - opgericht in 1967

Met een groep van geoefende en enthousiaste koorzangers zorgen wij tweewekelijks voor de opluistering van de Hoogmis en nemen wij deel aan tal van andere activiteiten binnen en buiten de parochie.

In de uitzonderlijk mooie en bijzondere Abdijkerk van Thorn klinkt de muziek van ons Abdijkoor geweldig. De Abdijkerk heeft een fantastische akoestiek, waardoor de koor- en orgelklanken geheel tot zijn recht komen.

Het repertoire van het koor bestaat uit gregoriaanse gezangen, Nederlandse kerkelijke gezangen en meerstemmige liederen in het Latijn, Nederlands, Duits, Engels en Frans. De eeuwenoude gregoriaanse gezangen maken een vast onderdeel uit van de kerkelijke liturgie. De teksten in het (kerk-)latijn, die stammen uit het Oude Testament, zijn gekoppeld aan de lezingen van die zondag en hebben een sterke religieuze betekenis.

Elke 1ste en 3de zondag van de maand zingt het Abdijkoor samen met het volk de oorspronkelijke gregoriaanse gezangen in de Heilige Eucharistieviering.

Op speciale kerkelijke feestdagen staat ook op het programma “Het Officia Propria Nobilium Virginum Thorensium” met liturgische gezangen uit de adellijke Abdij van Thorn. Tweemaal per jaar, in juni (Sacramentsprocessie) en in oktober (Brandprocessie), neemt het Abdijkoor deel aan de processie in Thorn en worden diverse gregoriaanse liederen gezongen. Een zeer bijzondere traditie!

Op Kerstavond zingt het Abdijkoor traditioneel in de Nachtmis. Naast bekende traditionele Kerstliedjes, die iedereen mee kan zingen, worden er diverse meerstemmige en buitenlandse Kerstliederen ten gehore gebracht.

Het zingen in een koor, maar vooral in het Abdijkoor in de meer dan 1000 jaar oude Abdijkerk met zijn rijke historie, staat bij ons voorop. Daarnaast is het een leuke club mensen, die wel van gezellig samen een hapje en drankje nuttigen houden.

De Abdijkerk Thorn is een onderdeel van de Parochiefederatie Emmaüs. Ook de parochies gelegen in Beegden, Ell, Heel, Hunsel, Ittervoort, Neeritter en Wessem horen tot deze federatie.