Abdijkoor Thorn

Met een groep van geoefende en enthousiaste koorzangers zorgen wij tweewekelijks voor de opluistering van de Hoogmis en nemen wij deel aan tal van andere activiteiten binnen en buiten de parochie.

In de uitzonderlijk mooie en bijzondere Abdijkerk van Thorn klinkt de muziek van ons Abdijkoor geweldig. De Abdijkerk heeft een fantastische akoestiek, waardoor de koor- en orgelklanken geheel tot zijn recht komen.

Het repertoire van het koor bestaat uit gregoriaanse gezangen, Nederlandse kerkelijke gezangen en meerstemmige liederen in het Latijn, Nederlands, Duits, Engels en Frans. De eeuwenoude gregoriaanse gezangen maken een vast onderdeel uit van de kerkelijke liturgie. De teksten in het (kerk-)latijn, die stammen uit het Oude Testament, zijn gekoppeld aan de lezingen van die zondag en hebben een sterke religieuze betekenis.

Elke 1ste en 3de zondag van de maand zingt het Abdijkoor samen met het volk de oorspronkelijke gregoriaanse gezangen in de Heilige Eucharistieviering.

Op speciale kerkelijke feestdagen staat ook op het programma het “Officia Propria Nobilium Virginum Thorensium” met liturgische gezangen uit de adellijke abdij van Thorn. Tweemaal per jaar, in juni (Sacramentsprocessie) en in oktober (Brandprocessie), neemt het Abdijkoor deel aan de processie in Thorn en worden diverse gregoriaanse liederen gezongen. Een zeer bijzondere traditie!

Op Kerstavond zingt het Abdijkoor traditioneel in de Nachtmis. Naast bekende traditionele Kerstliedjes, die iedereen mee kan zingen, worden er diverse meerstemmige en buitenlandse Kerstliederen ten gehore gebracht.

Het zingen in een koor, maar vooral in het Abdijkoor in de meer dan 1000 jaar oude Abdijkerk met zijn rijke historie, staat bij ons voorop. Daarnaast is het een leuke club mensen, die wel van gezellig samen een hapje en drankje nuttigen houden. Interesse ?

De Abdijkerk Thorn is een onderdeel van de Parochiefederatie Emmaüs. Ook de parochies gelegen in Beegden, Ell, Heel, Hunsel, Ittervoort, Neeritter en Wessem horen tot deze federatie.

Onze dirigent

Wim Truyen

Wim Truyen (1958) begon zijn muzikale loopbaan op zesjarige leeftijd als jongenssopraan in het kerkkoor van de St. Joseph – parochie te Weert-Zuid. De eerste muzikale beginselen zijn hem bijgebracht door zijn vader die o.a. schuiftrombone speelde. 

Hij vervolgde zijn studie aan het Brabants Conservatorium Tilburg (Theorie der Muziek, Schoolmuziek B) met een specialisatie in de vakken Gregoriaans, compositie en contrapunt. Aan het Utrechts Conservatorium (Nederlandse Beiaardschool) studeerde hij beiaard en aan het Conservatorium Maastricht studeerde hij Orthopedagogische muziekbeoefening. 

Daarnaast behaalde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen het doctoraalexamen Kunstgeschiedenis en Archeologie. Voor zijn studie “Het laatmiddeleeuws motet in de geest der Gotiek” ontving hij de Nationale Martin J. Lürsenprijs voor muziektheorie.

In juni 1989 werd hij aangesteld als dirigent van het Abdijkoor Thorn. De Abdijkerk heeft een bijzonder mooie akoestiek en behoort tot een van de meest bekende en mooie kerkgebouwen in Nederland. Het repertoire van het Abdijkoor bestaat uit:

  • gregoriaanse gezangen, waarin de liturgie ondersteund wordt met de wisselende- en vaste gezangen van de desbetreffende zondag
  • meerstemmige motetten en missen uit een brede muzikale periode vanaf de Renaissance tot heden
  • eenstemmige Nederlandstalige liederen, waarbij ook aandacht is voor de volkszang
  • meerstemmige liederen in Duits, Engels en Frans

Volgens een eeuwenlange traditie neemt het Abdijkoor deel aan de beide processies door Thorn: de Sacraments- en de Brandprocessie.

Bij het Abdijkoor streven wij naar een mooie uitvoering, maar ook het plezier in zingen is van groot belang.